EL72x1-901x – Servo Motor Terminals with OCT and STO, 48 V DC 1:

Documentation

EL72x1-901x | Servo Motor Terminals with OCT (One Cable Technology) and STO, 48 V DC

Appliable for the following products
EL7201-9014 EL7201-9015 EL7211-9014 EL7211-9015 EL7221-9014 EL7221-9015

2022-08-02 | Version 2.2

More information: www.beckhoff.com/EL7xxx