EL72x1-001x - Servo Motor Terminal with OCT, 48 V DC 1:

Documentation

EL72x1-001x | Servo Motor Terminals with OCT (One Cable Technology)

Appliable for the following products
EL7201-0010 EL7211-0010 EL7201-0011 EL7211-0011

2022-08-02 | Version 2.9

More information: www.beckhoff.com/EL7xxx